Etnomuzikologija – tai mokslas apie muziką jos kultūriniame kontekste. Etnomuzikologai tiria muziką kaip socialinį procesą, siekdami suprasti ne tik kokia tai muzika, bet ir kodėl ji atliekama ir suvokiama būtent taip, ką ji reiškia atlikėjams ir klausytojams ir kaip šios reikšmės yra perteikiamos.