Entries by Eglė Česnakavičiūtė

, ,

Muzikos kilmė ir prigimtis (esė)

Nerandant vienareikšmiško visiems tinkamo muzikos sąvokos apibrėžimo, dar sunkiau kalbėti apie muzikos kilmę – tiek istorine, tiek mitologine prasme. Šiame darbe muzika laikoma visi sąmoningai išgaunami garsai, kurie nėra kalba ar natūraliai atsirandantys garsai, tačiau viskas, ką žmogus išgauna vokaliniu būdu siekdamas atitrūkti nuo įprastos kalbos bei muzikavimas bet kokiais instrumentais ar daiktais, kuriais tikslingai išgaunamas ritmas ar skirtingi aukščiai.
Šioje esė šiek tiek dėmesio skiriama muzikos kilmės teorijoms, tačiau pagrindinis darbo tikslas – apžvelgti tiek didžiųjų civilizacijų, tiek tų kultūrų, kurios ilgiausiai išlaikė tradicinį gyvenimo būdą, muzikos kilmės sampratas: aptariami mitai, kuriais aiškinama muzikos atsiradimo istorija ar pagrindžiama būtinybė ją atlikti, bei šiek tiek dėmesio skiriama archeologijai, kuri padeda įvaizdinti praeityje užrašytus ar iš lūpų į lūpas perduotus pasakojimus.