Lauko tyrimų metu bendraujant su pateikėjais neretai kalba pakrypsta netikėtomis linkmėmis.

Ekspedicijos dalyviai kalbina pateikėją. Fotogr. Martynas Vingrys. Nuotraukos šaltinis.

Tuo metu su žmogumi bendrauti įdomu ir malonu, bet grįžus iš ekspedicijos ir peržiūrint surinktą medžiagą tenka nusivilti – kiek daug liko nepaklausta, nepatikslinta, neaptarta… Muzikinio folkloro LMTA studijų metu vykstame į ekspedicijas, kurioms ruošiantis gauname klausimynus. Pateikėjų atsakymai į šiuos klausi

mus padeda atskleisti įvairesnę, visapusiškesnę tradiciją. 

Šie klausimynai sudaryti gana seniai, todėl prof. dr. Rytis Ambrazevičius pataria jais naudotis kūrybiškai, atkreipti dėmesį į pakitusią etnokultūrinę situaciją, administracinį skirstymą ir pan.

NB: bendraujant su tradicijos žinovais nepatartina nuolat žvilgčioti į tokius ir panašius lapus – tai ne tik trikdo pateikėją, bet ir trukdo kurti artimesnį tarpusavio ryšį. Todėl geriausia įsiminti klausimų esmę ir gebėti juos prisiminti bei pateikėjui artima šneka klausti jų pasitaikius tinkamai progai pokalbio metu.

Alaus darymas ir papročiai (sud. Birutė Imbrasienė) Klausimynas: Alaus darymas ir papročiai.pdf

Anketa renkantiems medžiagą apie šokius, ratelius ir žaidimus papročiuose (sud. Dalia Urbanavičienė ir Eugenija Venskauskaitė) Klausimynas: Šokiai, rateliai, žaidimai papročiuose.pdf

Apeiginis giedojimas  Klausimynas: Apeiginis giedojimas.pdf

Atlaidai Klausimynas: Atlaidai.pdf

Drabužių įsitaisymo būdai (sud. Irma Šidiškienė) Klausimynas: Drabužių įsitaisymo būdai.pdf

Drabužių laikymas ir priežiūra (sud. Irma Šidiškienė) Klausimynas: Drabužių laikymas ir priežiūra.pdf

Duomenys apie vietovę, socialinę, materialinę ir kultūrinę aplinką (sud. Dalia Urbanavičienė ir Rytis Ambrazevičius) Klausimynas: Vietovė, socialinė, materialinė ir kultūrinė aplinka.pdf

Duona mūsų papročiuose ir ritualuose (sud. Birutė Imbrasienė) Klausimynas: Duona papročiuose ir ritualuose.pdf

Elgetos ir elgetavimas (sud. Albinas Rekašius) Klausimynas: Elgetos ir elgetavimas

Gimtuvių papročiai (sud. Rasa Paukštytė) Klausimynas: Gimtuvių papročiai.pdf

Instrumentinis liaudies muzikavimas (sud. Antanas Auškalnis) Klausimynas: Instrumentinis liaudies muzikavimas.pdf

Joninės (sud. Juozas Kudirka) Klausimynas: Joninės.pdf

Kalendorinės apeigos ir papročiai (žiemos, pavasario-vasaros, rudens ciklai) (sud. Stasys Skrodenis) Klausimynas: Kalendorinės apeigos ir papročiai.pdf

Laidotuvių giesmės (sud. Vilija Balčytytė-Dačinskienė) Klausimynas: Laidotuvių giesmės.pdf

Liaudies muzikantų apklausos anketa (sud. Arūnas Lunys) Klausimynas: Liaudies muzikantai.pdf

Lopšinės. Žaidinimai (sud. Jūratė Šemetaitė) Klausimynas: Lopšinės. Žaidinimai.pdf

Lopšys (sud. Jūratė Šemetaitė) Klausimynas: Lopšys.pdf

Platesni duomenys apie pateikėją (sud. Dalia Urbanavičienė ir Rytis Ambrazevičius) Klausimynas: Duomenys apie pateikėją.pdf

Smuikas lietuvių etnokultūroje Klausimynas: Smuikas lietuvių etnokultūroje.pdf

Šeimos apeigų tautosaka (krikštynos, vestuvės, raudos) (sud. Stasys Skrodenis) Klausimynas: Šeimos apeigų tautosaka.pdf

Šokių ir žaidimų tradicija (sud. Dalia Urbanavičienė) Klausimynas: Šokiai ir žaidimai.pdf

Vaikai  Klausimynas: Vaikai.pdf

Vestuvių papročiai (sud. Inga Kriščiūnienė) Klausimynas: Vestuvės.pdf

Vietovės etnokultūrinė charakteristika (sud. Stasys Skrodenis) Klausimynas: Vietovės etnokultūrinė charakteristika.pdf