Kai apsilankai kokybiško folkloro koncerte: renginio „Ožiai, klavišai ir garmoškė“ apžvalga

,

Sausio 4 dieną, pažymėdami metų ir savo studentiškų vargų pabaigos pradžią, trys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros studentai: Aušrinė Lasytė, Agnietė Baltramonaitytė ir Marius Mockevičius, surengė koncertą „Ožiai, klavišai ir garmoškė“. Tikslas – kurso „Folkloro ansamblio vadovo praktika“ atsiskaitymas, o rezultatas toks, kad norisi apie jį rašyti.

Visuomet jaukioje „Miesto laboratorijoje“ susispraudė didžiulė minia žmonių. Vedėjui Mariui koncerte kartojant „Braška lizdas“, buvau pamiršusi, kad šitaip vadinasi netrukus pasirodysianti grupė ir tik galvojau, kaip taikliai apibūdinama susidariusi situacija, nes salė braškėjo per siūles. Kodėl tai svarbu? Nes velniškai gerai, kad šitiek žmonių išgirdo tai, kas vyko sausio 4-osios vakarą. Bet pradėkim nuo pačių pradžių.

Kursas, kurio proga buvo surengtas koncertas „Ožiai, klavišai ir garmoškė“, – tik vienas iš nedaugelio, į kurio atsiskaitymą studentai, deja, bet vis dar gali pasirinkti, kaip žiūrėti. O ši trijulė pažiūrėjo labai rimtai – tikrai ne kiekviena etnomuzikologų laida rengia koncertus ir ne kiekviena laida rengia kokybiškus koncertus. Apskritai, etnomuzikologų studentija yra retai matomas reiškinys bendrame Vilniaus ar Lietuvos folkloro paveiksle, todėl šis jų pasirodymas – labai svarbus.

 

Vakarą pradėjo aukštaitiškų dainų virtinė – Aušrinės Lasytės vadovaujamų etnomuzikologių būrys „Opka“ pristatė Ukmergės rajono Skuolių kaimo dainas. Nuostabiai varijuojantys balsai ir jų dėka mirgantis daugiabalsumas, subtiliai vis pasigirstančios aukštos aukštaitiškos gaidelės, gražiai slystančios melizmos ir frazių pabaigos – tai, kas įsiminė labiausiai. Didis džiaugsmas užplūsta, kai galima girdėti tokį aukštaitišką grožį, nesuspraustą į įprastus folkloristinius rėmus. O kokiu nuostabiu akcentu tapo vienos iš Skuolių pateikėjų dukros, atvykusios paklausyti koncerto, pasisakymas! Apie jos vaikystėje skambėjusias dainas ir ją mažą – bėgiojančią ir sekiojančią vyresniuosius…

Nesu aukštaitiško folkloro specialistė, bet lyg ir galima buvo paieškoti kiek skanesnės aukštaitiškos tarties, ypač gražių balsių, o kartu su tuo galėjo savaime atsirasti ir kiek kitoks balso formavimas. Drįsiu pakalbėti ir apie dramblį kambaryje, kuris tikrai egzistuoja, tik gal dar niekada nebuvo įvardintas raštu. Tai – lygaudiškas skambesys. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos folkloro studija „Lygaudė“ – tai savotiška folkloro mokykla, pažadinusi meilę folklorui daugybei jaunuolių, paleidusi į pasaulį gausų būrį dainuojančių, šokančių, grojančių ir improvizuojančių žmonių. Ir koncerte pasirodžiusių merginų būrio neaplenkė šitos mokyklos kuriamas skambesys. Jis karts nuo karto išlįsdavo atliekant puikias Skuolių dainas: nosinis garsų nutęsimas ir įvažiavimas į garsus, ryški ir gal kiek gausoka priebalsių vokalizacija, pernelyg juvelyriška melizmatika, balsių patampymas. Bet! Kaip visa tai nublanksta prieš tokį išieškotą, gilų tradicijos perėmimą. Koks ryškus buvo bendras dainavimo energijos, susidainavimo pojūtis! Atrodo, kad merginoms buvo gera dainuoti, kad jos jau tolokai pažengė, perimdamos lokalią tradiciją, kad joms gerai žinomi melodijos ir balsų variantai. Buvo justi, kad dainas galėtų atlikti estetiškai dailiai ir nugludintai, bet pasirenka atlikti autentiškai, nes būtent toks skambesys joms pamažu tampa savas ir nepakeičiamas. Mažai kas žino, kiek pastangų ir laiko reikalauja būtent toks priėjimas.

 

Kitas pasirodymas – Agnietės Baltramonaitytės projektas „Braška lizdas“, apjungęs Dieveniškių krašto dainas, jų interpretacijas ir elektroninę muziką. Nesu elektroninės muzikos gerbėja, todėl šioje srityje mano vertinimai apsiriboja „palietė-nepalietė“ kategorijomis. Ir kai kas, stebėtina, tikrai palietė! O gal net norėjosi ir daugiau? 

Parinktos dainos – labai įvairios ir be galo gražios. Įdomiausia man buvo scenoje išgirsti pasakų dainuojamuosius intarpus – kokie tai žavūs kūrinėliai ir kaip gerai susiklauso

Prieš pasirodymą atlikėjai pristatė, kad, net ir kurdami interpretacijas, stengėsi išlaikyti dainavimo manierą, t. y. dermės, balso formavimo, ritmo traktavimo, melizmatikos ir kitas ypatybes. Ne visai pritarčiau, kad ši užduotis buvo iki galo išpildyta, bet kai tai pavykdavo, suskambėdavo nepaprastai gražiai. Ypač darnos variantai, ritminis pavarijavimas – kaip gerai jie suskamba kontraste su pastoviais elektroniniais garsais. Nugirsdavau ir skaniąsias nosines priebalses, švelnias frazuotes. Gal kiek labiau pritrūko tembrinio panašumo (ir į Dieveniškes, ir tarpusavyje), melizmatikos atlikimo būdo (bet juk vėl turime reikalą ir su lygaudiškojo skambesio mokykla). Nesu tikra, ir ar visur buvo tinkamai parinktas atlikimo aukštis.

Įdomus ir pats pasirodymo konceptas: kartais skambėjo daugiau harmonizuotos dainos, kartais – visai nepakeistos, kartais – su daugiau ar mažiau elektronikos. Mano skoniui būtų priimtiniau jas net sujungti į vieną siuitą be tarpų ir klausytojų plojimų – tarsi norėjosi, kad muzikinė mintis tęstųsi ir daugiau man papasakotų, o ir kūrinių išbaigtumas nekeltų klausimų. 

Pagirtina, kad atlikėjai paieškojo įvairesnių atlikimo grupėje būdų – programą labai paįvairino solo, duetai, o tada taip gerai ir stipriai suskambo visas ansamblis. Publikos ovacijos ošė po kiekvieno kūrinio, bet buvo galima justi, kokios jos gausios po dainų, kuriose buvo apjungta viskas: ne tik atlikimo niuansai, bet ir tvirtas dainavimas bei pačių atlikėjų mėgavimasis tuo, ką daro. Puikūs atlikėjų duomenys, darniai suskambantys balsai ir (pagaliau!) įdomesni harmonijos aranžuotėse pasirinkimai, besiskleidžiantys elektroniniai garsai ir trykštantis entuziazmas – na, tik pirmyn! 

 

Vakarą užbaigė Mariaus Mockevičiaus suburto kvarteto „Vilniaus kaimo kapela“ pasirodymas, kuriame groja du jaunosios ir du vyresniosios kartos atstovai. Vyresnieji – tai du smuikininkai. Juos būtų įprasta vadinti pateikėjais – savo kaimuose užaugusiais ir ten groti išmokusiais pirminės tradicijos tęsėjais. Abu jie, nors vienas kilęs iš Kalvarijos, o kitas – iš Raseinių krašto, jau daug metų gyvena Vilniuje ir čia groja folkloro ansamblyje „Vilnelė“.  Bet kiek laiko prireikė, kol juos kažkas ištraukė į kitokią šviesą ir jų grojimą leido pažinti daug platesnei auditorijai! Gėda, kad tik dabar ir tik tiek. Džiugu, kad pagaliau bent kažkas!

Salė ūžė nuo džiaugsmo ir šokių siautulio, o muzikantai (ypač ypatingieji smuikininkai) tiesiog tryško džiaugsmu groti. Pasirodymo metu jautėsi visų atlikėjų lygiavertiškumas, o tai irgi gražiai išsipildė muzikoje, skalsioje įvairiausių įtakų. Daugelio kitų tautų ir žanrų muzikos ragavę jaunieji muzikantai, pripildę savo atlikimą lietuvių tradicijai ne visuomet būdingais papuošimais, tačiau, gerai pažindami ir lietuvišką tradiciją, kuria naujas jos interpretacijas. Ši sintezė tarsi pagimdė naujovišką kūrinį, apjungiantį senųjų muzikantų tiesų bei nenugludintą grojimą ir jaunųjų muzikantų interpretacijas, leisdama jiems būti partneriais muzikoje.

 Visgi, nesu tikra, koks tikslas tinkamesnis šiam kvartetui. Norėtųsi, kad jaunieji atlikėjai kiek daugiau įsiklausytų į vyresniųjų atlikimo manierą, labiau pasidomėtų ir jų jaunystės laikų kapelų sudėtimi. Neabejoju, kad smuikininkai bent apibendrintai galėtų papasakoti ir apie grojimo armonika, būgnu subtilumus. Tuomet jau visi kartu galėtų paieškoti gal kiek paprastesnių, bet labiau jų reprezentuojamą tradiciją atspindinčių atlikimo būdų. Tad, sekant, tarkim, kaimynų lenkų, palaikančių panašaus grojimo su pateikėjais tradicijas, pavyzdžiu, norėtųsi daugiau įsiklausymo, net repertuaro išgryninimo.

Vyresniųjų smuikininkų atliekamas repertuaras jau iš vėlyvesnio instrumentinio folkloro sluoksnio, bet toks nepaprastai žavus bei esantis čia ir dabar, vis dar gyvas ir mums pasakote pasakojantis. Mūsų kartą pasiekusi tradicija ir jos lobių pateikėjai – itin vertinga medžiaga, brangintina, puoselėtina, sektina. 

Groti su pateikėjais, šokti pagal jų muziką, bendrauti ir tiesiogiai iš jų mokytis – tai, ko itin trūksta skurdžiai lietuvių instrumentinio ir dar skurdesnei choreografinio folkloro mokykloms. Be abejo, tokia praktika buvo taikoma didžiųjų folklorinių ekspedicijų laikais, bet kiek ten buvo tradicijos perėmimo ar bent jau bandymo ją perimti – kitas klausimas. „Vilniaus kaimo kapelos“ pavyzdys parodo, kad net ir turėdami tik tradicijos trupinius, entuziastingi muzikantai gali kurti naujus ir įdomius reiškinius, savo svoriu ateityje galinčius prilygti ir jau išnykstančiai tradicijai. 

 

Kaip vieną didžiausių vakaro pliusų įvardinčiau tai, kad suskambėjo archyvai: šalia katedros kabineto durų esančios muzikinio folkloro archyvo durys pagaliau tapo varstomos. Suskambo muzika, kurios buvo mokomasi ne pasiėmus dainynus (ar išvis nusiklausius iš 15-tos interpretacijos), bet išgirdus įrašytą ar net gyvą originalų pateikimą. Kaip svarbu, kad suskamba dar niekur negirdėti kūriniai, kurie kadaise nugulė lentynose, o dabar vėl grįžta į apyvartą, sėkmingai pildydami visų klausančiųjų suvokimą apie tai, kas yra lietuviškas folkloras.

Man buvo naujiena mėgautis lietuviško folkloro atlikėjų koncertu, girdėti pastangas kiekvienam kūriniui suteikti neiškraipyto savitumo. Apskritai, buvo įdomu klausyti. Tenka pripažinti – tai retai nutinka, nes įprastai visos dainos ar instrumentinė muzika, atliekama lietuvių folklorininkų, skamba vienodai, nors gali skirtis regionai, laikotarpiai, žanrai ir pan. O čia jaučiausi apsilankiusi tikrai aukšto lygio koncerte, kurio net ir kiekviena dalis klausant atskirai būtų buvusi tokia pat įdomi, kaip ir sujungtos viename koncerte.

Nuostabu yra girdėti, kaip senųjų dainininkų ir muzikantų kūryba prabyla jauniesiems savo formomis, leisdama pažinti kitokius atlikimo būdus. O tie jaunieji sugeba perimti nenugludindami autentiškumo ir neperdarydami į šiems laikams priimtinas estetines klišes. Užaugo etnomuzikų karta, kuriai pagaliau (kaip gera tai rašyti!) yra savaime suprantama ne tik išmokti melodijas bei tekstus, bet ir pažinti atlikimo visumą. Karta, kuri net ir improvizuodama, interpretuodama visų pirma stengsis pažinti pirminius šaltinius. Ne viskas idealu, dar ne viskam suformuoti įgūdžiai, bet kryptis jau labai džiugina.

 

Na, o liūdniausia, kad tokio koncepto ir lygio koncerto greičiausiai nebūtų įvykę, jei prie jo būtų prisidėję dėstytojai. Tai rimta Etnomuzikologijos katedros problema, kurią reikia kuo greičiau spręsti, – kodėl tokio lygio koncertuose nepasirodo dėstytojų vadovaujami studentų kolektyvai? Kodėl vis mažėja studentų pasirodymų, o juos kviečiant koncertuoti galima išgirsti nedviprasmiškų komentarų apie jų atlikimo kokybę? Kodėl pusmetį pasidarbavusių studentų koncertai gerokai pranoksta keturis metus kartą per savaitę vykstančių folkloro atlikimo paskaitų rezultatus? Iš tiesų,  esu dėkinga dėstytojams už išugdytą kritišką žvilgsnį, pati patyriau katedros teikiamą naudą, bet… ją reikia mokėti atrasti. Bėda, kad jei esi prastesnis ieškotojas, pabaiga gali būti ne tokia graži. Belieka tikėtis, kad šios laidos užduotas tonas atvers naujus paieškų kelius jaunesniems studentams ir skatins juos dirbti savarankiškai, sekant pirmtakų pėdomis.

O pabaigai aš linkiu ir meldžiu, kad tik šie iš reikalo atsiradę perspektyvūs ansambliai tęstų savo veiklą. Šis koncertas suteikė daug naujų vilčių ir tikiuosi, kad ne man vienai. Lietuvoje taip trūksta kokybiško, bet nenugludinto, naujai suprasto, bet gerbiančio tradiciją, energingo, bet nesudarkančio autentiškai gaivališko folkloro. Jis turi skambėti Lietuvoje, pasaulyje, uždaruose ir atviruose ratuose, už stalo ir ant scenos. Koncerte „Ožiai, klavišai ir garmoškė“ aš pajutau, kad šita misija gali būti įmanoma.