Lietuvos nacionalinis kultūros centras
http://www.lnkc.lt/

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
http://www.llti.lt/

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos katedra
http://lmta.lt/lt/etnomuzikologijos-katedra

Etninės kultūros globos taryba
http://www.ekgt.lt/

Vilniaus etninės kultūros centras
http://www.etno.lt/

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras
http://www.etnocentras.lt/

Lietuvos muzikos informacijos centras
http://www.mic.lt/lt/

Pasaulio etnomuzikologų bendruomenės puslapis
http://www.ethnomusicology.org/

Virtuali elektroninio paveldo sistema
http://www.epaveldas.lt/

Elektroninė knyga apie tradicinę kultūrą XXI a. Lietuvos kaime
http://www.tradicinekultura.lt/

Mokomoji kompiuterinė priemonė apie lietuvių etninę kultūrą:
– Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje http://mkp.emokykla.lt/etnine/
– Augalija etninėje kultūroje http://mkp.emokykla.lt/etnine2/
– Namai etninėje kultūroje http://mkp.emokykla.lt/etnine3/

Tradicinę muziką tiriančių institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse tinklas
http://www.nordplusmusic.net/

Tradicinio muzikavimo stovyklos Lenkijoje
https://www.facebook.com/Fundacja-Muzyka-Kres%C3%B3w-150271961742016/

Rusų etnomuzikologijos dienoraštis
http://etmus.ru/

Ukrainos muzikinio folkloro archyvas
http://www.polyphonyproject.com/en

Lietuvių etninės kultūros draugija
http://www.etnokultura.lt/

Lietuvių folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazė
http://folkloras.mch.mii.lt/

Lituanistikos paveldo informacinė sistema
http://www.aruodai.lt/

Lietuvos tautinis paveldas
http://www.tautinispaveldas.lt/

Lietuvos tapatybė: etnologijos ir antropologijos enciklopedija
http://etnologijos.istorija.lt/

Tautos menta: mitinio pasaulėvaizdžio tyrimai
http://tautosmenta.lt/

Prigimtinės kultūros institutas
http://www.prigimtine.lt/lt/

Lietuvos kultūros taryba
https://www.ltkt.lt/

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas
http://www.skfoundation.com/psl.php?id=1