Įrašai

Tradicinė lietuvių mokymosi griežti liaudies instrumentais metodika: pradžiamokslis

,

XX a. antroje pusėje etnomuzikologai atkreipė dėmesį į muzikavimo mokymosi būdų tyrinėjimo svarbą visiems kultūros ir jos muzikinio mąstymo tyrimams. Anot Marcijos Herndon, būdas, kuriuo perduodamos tradicijos, iš esmės yra susijęs su kultūros tikėjimų ir vertybių sistema. Mokymosi metodas, naudojamas toje kultūroje, mums suteikia svarbios informacijos ne tiek apie patį mokymosi procesą, kiek apie tos kultūros muzikinį mąstymą. Panašiai svarstė ir Filipas Bohlmanas, teigdamas, jog žodinė tradicija, sąlygojanti muzikos kūrybiškumą ir stabilumą, yra bene esminė priemonė, naudojama perduodant kultūros vertybių sistemą, pasaulėžiūrą, muzikinį suvokimą iš kartos į kartą.
Tradicinė lietuvių metodika griežti iki šiol nebuvo nagrinėjama kaip atskiras tyrimų objektas. Vis tiktai turime darbų, kuriuose aptariami vieni ar kiti mokymosi muzikuoti instrumentais būdai. Pirmasis žinių apie liaudies muzikantų mokymosi griežti būdus pateikė Stasys Paliulis . Medžiagos randame ir kitų etnoinstrumentologų bei etnografų darbuose. Skaitykite pdf versiją