Lietuvoje etnomuzikologiją (muzikinio folkloro pavadinimu) galima studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, etnomuzikologijos katedroje. Studijų objektas – lietuvių ir kitų tautų etninė muzika bei įvairūs jos kontekstai. Studentams suteikiami ne tik teoriniai pagrindai, bet ir praktiniai (dainavimo, sutartinių giedojimo, muzikavimo, šokimo, transkribavimo ir kt.) įgūdžiai. Vykdomos I ir II pakopų studijos. Į magistro studijas priimami asmenys, turintys meno studijų, humanitarinių arba socialinių mokslų sričių bakalauro laipsnį ir pakankamą muzikinį pasirengimą. Yra ir III studijų pakopa – doktorantūra.

Plačiau skaitykite:
http://lmta.lt/lt/etnomuzikologijos-katedra
http://lmta.lt/lt/muzikinis-folkloras

Apie etnomuzikologijos studijų programas užsienyje skaitykite čia:
http://www.ethnomusicology.org/?page=GtP
https://study.com/articles/Best_Schools_with_Ethnomusicology_Graduate_Programs_List_of_Schools.html
https://bfe.org.uk/study-ethnomusicology